SIRUVI Tamil Short Film KALMUNAI kisha film makers.

330 Views
Published
kisha film makers
Story & Directed By- V.Dilojan (Sidhu Vijay)
Music- Sajay A.R.S
Mixing&mastering- AJ.Sangarjan
Director of photography-Rojithan,Dayanujan,Nogulan,Vinith,Yathusan
Production - Kisha Film Makers & Entertainment Media
VFX- Kavishanthan
Cast-Kapith,sano,N.arunthathi,Kishhari,Russel,Rishanthan,Jackson,Ajithkanth,Nogulan,Nilakshana,Vinith,Thilipan.sana,Nilaksan,Lthuran,Pavathakar,Yathusan,Dilan,Thuva ,Menujan,Kapilshan,Venu,Kavi,Thiru,Sajip,Maddunagar Ragul,Piraveenth,Kavithashanth,Kanadi,Tharani
Category
Sinhala Films