හාස්කමක්ද මේ | Sundarai Oba Cover | aluth sindu | aluth sinhala sindu | aluth sindu 2019

126 Views
Published
මේ ලින්ක් එකෙන් බ්‍රෝ ටීවී අපිවත් සබ් කරගෙනම යන්න

https://www.youtube.com/channel/UC5pON_7Ug-_VpRdKAbtaGFw

අලුත්ම අලුත් සින්දු දැම්ම ගමන් ළගටම ගෙන්න ගන්න බෙල් සළකුණත් ක්ලික් කරගෙනම යන්න..

NOTE : I am not earning from this video but if the respectful owner wants to delete this video kindly email me at www.roshan.perera902@gmail.com . Please donot use copyright strike. I will be very thankful to you and will respect your decision. Thanks.

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Sundarai Oba Nihada Balmen
(Cover Song)
Covered By - Priyantha Dissanayake
Original Artist - Sathish Perera
Category
Sinhala Songs