සතුටින් ඉන්න හොදේ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by menakan
123 Views
Sathutin Inna Honde (සතුටින් ඉන්න හොදේ) - Jeevana Fernando New Song 2019 | New Sinhala Songs 2019

Sathutin Inna Hode
Artist - Jeevana Fernando
Music - Revo Music
Lyrics - Jeenu
Editor - Mj

sathutin innako hode,sathutin inna hode,sathutin inna,sathutin honde
Category
Sinhala Songs

Post your comment