මම ගන්නෙමි කරකාලා බන්ඳලා ගීතයට ඇමති සජිත්ගෙන් සුපිරි ඩ්‍රමස් වාදනයක් sajith premadasa playing drum

Your video will begin in 2
>

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by menakan
19 Views
මම ගන්නෙමි කරකාලා බන්ඳලා ගීතයට ඇමති සජිත්ගෙන් සුපිරි ඩ්‍රමස් වාදනයක්
Minister sajith premadasa playing drum for old sinhala song sri lanka
Category
Sinhala Songs

Post your comment