මම ගන්නෙමි කරකාලා බන්ඳලා ගීතයට ඇමති සජිත්ගෙන් සුපිරි ඩ්‍රමස් වාදනයක් sajith premadasa playing drum

Your video will begin in 2
>

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by menakan
6 Views
මම ගන්නෙමි කරකාලා බන්ඳලා ගීතයට ඇමති සජිත්ගෙන් සුපිරි ඩ්‍රමස් වාදනයක්
Minister sajith premadasa playing drum for old sinhala song sri lanka
Category
Sinhala Songs

Post your comment