මගේ පන (Sudu 2) | Mage Pana - Milinda Sandaruwan | 2019 new sinhala song

1,499 Views
Published
මගේ පන (Sudu 2) | Mage Pana - Milinda Sandaruwan

Mage Pana (Sudu 2)
Artist - Milinda Sandaruwan
Lyrics - Sajith V Chathuranga
Music - Prageeth Perera
video - tharindu madhushan #Alvo SL

please subscribe our YouTube channel.
thanks for watching this video.
Category
Sinhala Songs