නුඹේ සතුටත් මගේ නුඹේ කදුලත් මගේ❤️❤️ = Kumariye Oba Mage Wela - Lahiru Madushan New Song

145 Views
Published
Song Title - Kumariye Oba Mage Wela
Artist - Lahiru Madushan
Music - Sanjeewa Marasinghe
Lyrics - Lahiru Madushan
Video Edit - Dulan Sampath

Song Download Link - http://www.hirufm.lk/music/song-details-4325-kumariye-oba-mage-wela-lahiru-madushan.html

Like us on Facebook - https://www.facebook.com/www.mrdula.lk/
Follow on Instragram - https://www.instagram.com/mr_dula_official_/
Subscribe Now - https://www.youtube.com/channel/UChx-0TuewNY9ZGzzUz-7AYA

Friend Channel = Subscribe Plz = https://www.youtube.com/channel/UCDVy...

TAG - new sinhala songs 2018,video mansala,new music videos 2018,new hit music videos,sinahala new songs,sinahala new songs 2018,new sinhala song covers,new sinhala mp3,new sinhala songs,video,song,official video,music video,google,youtube,Trending, Trending 1,Trending #1, Sri Lanka Trending, new sinhala song 2018, 2018 new sinhala song, hiru tv,
2018,

Video Sagaraya
Mr Dula Production
Category
Sinhala Songs