දකුණේ පින් | Dakune Pin | Bongo Cover Sinhala Songs Sri Lanka ~ Chamara Weerasinghe.

28 Views
Published
දකුණේ පින් ඇති පින් බිම Dakune pin ethi pin bima song bongo cover by Ravindu Srimal / #chamara_weerasinghe.

දකුණේ පින් ඇති පින් බිම වැවුරුකන්නල
සමාවෙන්න විහාරයේ කදුලු වැටුනට
මොර සූරන වැහි කටුවන කදු ඉරාගෙන
කූඩූව ගං වතුරේ ගියා පැටව් එක්කම

අප්පච්චි කිය කිය මුලු දවස පුරාම
කතා කරපු හඩ ඇසේවී තාම ලග ලග
අනාගතේ මා දුටු සුභ නිමිති සේරම
මගෙන් උදුරගෙන ගං දිය ගියා මුහුදට

පිහිට වෙලා බේරගන්න මගේ කූඩූව
පින් අරගත් දෙවියන්වත් උන්නේ නෑ ලග
සොදුර සමග දරුවන් බිලි ගත්තා වගේම
මාවත් බිලි ගත්තා නම් දුකක් නෑ මට.

Artist ; Chamara Weerasinghe


#bongo_cover_sinhala_songs_sri_lanka
#bongo_cover_sinhala_songs
#bongo_covers
Category
Sinhala Songs