ඔයාට යාලුවෝ ඉන්නවා නම් මෙය අනිවාර්යයෙන් බලන්න | Mithureku Wage Adare | Sinhala New Songs 2019

61 Views
Published
ඔයාට යාලුවෝ ඉන්නවා නම් මෙය අනිවාර්යයෙන් බලන්න | Mithureku Wage Adare Shihan Mihiranga New Song 2019 | Sinhala Songs 2019


Song - Amma
Artist | Shihan Mihiranga
Video - Mandakiniya Official
Lyrics
Category
Sinhala Songs