ආදරේ තව හිතේ තියෙනවා Adare Thawa Hithe Thiyenawa Indunil Andramana New Song 2019

255 Views
Published
Adare Thawa Hithe Thiyanava
Artist - Indunil Andaramana
Music - Amila Muthugala
Lyrics - Aradhana Ekanayaka
Category
Sinhala Songs