අම්මෝ මේක නම් පට්ට පිස්සු කෙල්ල New Video Pissu Kelle Shammu Sing New Song 2019 New Sinhala Song

119 Views
Published
Pissu Kelle - පිස්සු කෙල්ල
Artist | Shammu Sing
Music | Prageeth Perera
Lyrics | Malinda Prabath
Category
Sinhala Songs