අන්තිම වෙනකම් බලන්න | Ma Rawatala - Amesh Wijenayake Official Music Video | Sinhala New Song 2020

10 Views
Published
♪Set as Caller Tune♪

☎Dialog :- 87574118
☎Mobitel :- 74796086
☎Aritel :- 8880082091
☎Hutch :- 369211125
☎Etisalat :- Soon

Song :- Ma Rawatala
Singer:- Amesh Wijenayake
Lyrics:- Aradhana Ekanayake
Music:- Shanaka Janith
Melody :- Manej Sanjaya
Video :- Gihan S (Sha Creations)

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE | KEEP SUPPORT

Video Dreams Music is the best place to find popular SRI LANKAN MUSIC online.

ඔබගේ සියලු දැන්විම් අප චැනලයේ සදාරන මිලකට ප්‍රචාරය කරගන්න අපේ Facebook පිටුවට Inbox කිරීමට වගබලාගන්න. වෙනත් කිසිදු අයකිරිමක් නොමැතිව සියලුම Social Media Pages වලට ප්‍රචාරය කෙරේ whatsapp (0775040901)

Please Contact Us For Any Copyright Matter
videodreamsmusic@gmail.com


Enjoy & stay connected with us for more Video thank you...

වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ imo story එකට ගෙන්නගන්න අපිව add කරගන්න +94775040901
Category
Sinhala Songs